Medlemssidor

VA Tour Sweden 2019

Nu är turnén avslutad för den här gången. Det blev mycket lyckat med hela 2500 deltagare på fem orter.

Tre nya medlemmar invalda på fullmäktigemötet 22 november

Från vänster: Johan Kling från Grohe, Roger Dahlstrand från Cetetherm och Patrik Johansson från Grad-in. Välkomna!

Två lyckade dagar med Fastighetsfokus VVS

Drygt 300 besökare kom till Malmös Malmömässan den 23 oktober och till Eriksbergshallen i Göteborg den 24 oktober.

Vi summerar Almedalen 2018

Stort intresse för våra samhällsfrågor på Almedalen 2018.
Läs om VVS-Fabrikanternas Almedalssatsning här

Pressmeddelande - Stort stöd för obligatoriska kontroller

På årets Almedalen diskuterade vi bland annat ett införande av en avloppsdeklaration för små avloppsanläggningar. Här kan du läsa vårt Pressmeddelande baserat på en nyligen gjord enkät till våra politiker och Sifo-undersökning till allmänheten.

iBVD, installationsbranschens byggvarudeklaration

För att möta behovet av lätt tillgänglig miljöinformation har el- och VVS-branschen samlats kring en byggvarudeklaration anpassad för installationsprodukter, iBVD. Informationen kopplas mot RSK-nummer (för VVS-produkter) respektive E-nummer (för elprodukter), alltså de väletablerade system som används av tillverkare, grossister och installatörer.

Syftet är att förenkla för den som ska fylla i informationen genom att säkerställa att informationen är relevant för installationsprodukter och att stöd finns för att underlätta inmatning. 

För mer info om iBVD, klicka här.

2019-03-21

Toppen för högkonjunkturen är nådd

Den ekonomiska tillväxten för Sverige 2018
beräknas bli...
Industrifaktas konjunkturrapport helåret 2018.

Läs mer
2019-03-01

2018- Ett svalare byggår

Läs februarinumret av Marknadssignaler & Prognoser på medlemssidorna.

Läs mer
2019-02-14

2500 deltagare på VA Tour Sweden 2019

Tack alla besökare, utställare och talare för fem fina mässdagar!

Läs mer
2019-02-01

Förväntad nedgång för privata och offentliga lokaler

Januari månads Marknadssignaler och prognoser finns nu på medlemssidorna.

Läs mer
2018-12-28

Fortsatt minskning av investeringarna inom VA-nätet

Svårt att hitta personal med rätt utbildning och erfarenhet.

Läs mer
2018-12-21

Inlåsningseffekten hämmar tillväxten på bostadsmarknaden

December månads Marknadssignaler och prognoser finns nu på medlemssidorna.

Läs mer
2018-12-27

Svenskarnas oro över tillgången på dricksvatten ökar

PRESSMEDDELANDE

Efter sommarens värmebölja oroar sig alltfler svenskar över tillgången på dricksvatten. 44 procent av befolkningen svarar att de oroar sig, en ökning med 10 procent sedan före sommaren. 

Läs mer
2018-12-03

Tydlig nedgång av bostadsbyggandet

Novembernumret av Marknadssignaler och prognoser finns nu på medlemssidorna.

Läs mer

28 Mars
World Trade Center, lokal Milano
VA-gruppen
Möte med intressegruppen kl. 10-14
23 Maj
Stockholm
Fullmäktige- och vårmöte
Fullmäktigemöte för medlemmar samt gemensamt vårmöte med RGF