Medlemssidor

Bli medlem

Delaktigt, synligt och konkurrenskraftigt!

Som medlem i VVS-Fabrikanternas Råd:

 • Får du tillgång till ett brett kontaktnät samt en naturlig kontaktyta mot organisationer, myndigheter och beslutsfattare.
 • Inbjuds du att delta i möten, intressegrupper, projekt och marknadsaktiviteter inom Rådet eller i samverkan med andra branschaktörer.
 • Får du 30 % rabatt på alla RSK-nummer och möjligheten att vara med att påverka RSK-databasens utveckling.
 • Får du tillgång till juridisk rådgivning och rabatter på avtalsrättsliga ärenden samt kurser inom AA VVS.
 • Får du tillgång till exklusivt innehåll på webben såsom marknads- och konjunkturrapporter, projekt- och mötesdokumentation med mera.
 • Har du möjlighet att låna vårt konferensrum i centrala Stockholm.

Rådet arbetar aktivt med frågor inom bland annat:

 • Hållbart byggande för en bättre miljö och hälsa
 • Säkra och trygga vatteninstallationer
 • Långsiktig planering och underhåll av VA-infrastruktur
 • Energieffektiva system och lösningar
 • Sund produkt och materialutveckling
 • Certifiering och produktgodkännanden
 • God affärsetik och moral

Ett medlemskap i Rådet gör dig delaktig, synlig och konkurrenskraftig.


Medlemsansökan >>>

bilder-VVSfab-700x172