Medlemssidor

Baga Water Technology AB


BAGA Water Technology AB är ett företag verksamt inom vattenhantering. Vi arbetar med forskning och utveckling och innehar ett flertal internationella patent. Detta återspeglar sig på BAGA produkterna som ligger i framkant av den tekniska utvecklingen. Vi erbjuder helhetslösningar, från projektering till färdig produkt med serviceåtagande. BAGA erbjuder slamavskiljare, reningsverk, vattenverk, pumpar, pumpstationer, fettavskil­jare, oljeavskiljare, slutna tankar och kemikalietankar. Företaget har huvudkontor i Karlsk­rona samt kontor i Göteborg, Norrköping och Stockholm.

Tillbaka till medlemslistan

Webbplats:
www.baga.se

Postadress:
Torskorsvägen 3
371 48 KARLSKRONA