Medlemssidor

Ecofiltration Nordic AB


Ecofiltration är ett miljöteknikföretag som utvecklar ett reaktivt filtermaterial för att rena och återvinna fosfor ur näringsrikt vatten. Vår vision är att vara en ledande internationell leverantör av reaktivt filtermaterial för att rena förorenat och näringsrikt vatten och ta tillvara på värdefulla näringsämnen utan kemikalier. Ecofiltrations uppgift är att se till att alla har tillgång till rent vatten genom att se till att det renas från överskott på näringsämnen, tungmetaller och bakterier. På så sätt hjälper vi som företag till att motverka övergödning och förorening av våra vattendrag. Med vårt material kan fosforn som redan finns i våra vatten fångas upp och återanvändas. Vi vill minska kemikalieanvändningen i samhället och vi vill möjliggöra kretslopp, speciellt av sinande och ändliga näringsämnen som fosfor.

Tillbaka till medlemslistan

Webbplats:
www.ecofiltration.se

Postadress:
Åldermansvägen 19
171 48 Solna

E-postadress
info@ecofiltration.se