Medlemssidor

Jafo AB


JAFO AB säljer VVS-produkter i plast och rostfritt med golvbrunnar som huvud-produkter. Produkterna marknadsförs under två varumärken: JAFO och UNIDRAIN. Vi koncentrerar oss på konstruktionen av produkterna och lägger all tillverkning på lego. De företag vi väljer att ha som legotillverkare har tillverkningskontrollavtal med Statens Provningsanstalt. Företaget är certifierat enligt ISO 9001 Kvalitet och ISO 14001 Miljö. JAFO är även anslutet till REPA samt till branschreglerna Säker Vatteninstallation.

Tillbaka till medlemslistan

Webbplats:
www.jafo.eu

Postadress:
Box 4056
227 21 Lund

E-postadress
info@jafo.eu

Telefon
046-33 39 00