Medlemssidor

Pipelife Sverige AB


Pipelifes syfte är att öka livskvaliteten genom att utveckla och tillhandahålla rörsystem för transport och skydd av vatten, vätskor och energi. Produktsortimenten omfattar markavloppssystem inklusive brunnar, dräneringssystem, infrastrukturssystem, tryckrörssystem, inomhusavloppssystem, kabelskyddssystem, infiltrationssystem. Extrudering samt formsprutning används som huvudsaklig tillverkningsteknik. Enheterna är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9000 respektive 14001. Pipelife Sverige ingår i koncernen Piplife International. Produktionen sker i huvudsak med termoplasterna PVC (polyvinylklorid), PE (polyeten) samt PP (polypropen).

Tillbaka till medlemslistan

Webbplats:
pipelife.se

Postadress:
Box 50
44140 Ljung

E-postadress
info@pipelife.com

Telefon
0513-22100