Medlemssidor

Roth Sverige AB


Roth Sverige AB utvecklar, producerar och marknadsför kompletta VVS System, speciellt anpassade för den svenska marknaden. Med nationell säljorganisation och försäljning via VVS grossister är våra produkter lätt tillgängliga. Vår tekniska support hjälper till med teknisk vägledning, beräkningar och CAD-ritningar inom områdena: Vattenburen golvvärme, rörsystem för vatten, värme och kyla, solvärme, snösmältningssystem samt tanksystem. Roth Sverige AB ingår som helägt dotterbolag i Roth Industries, Tyskland. Roth Sverige AB är certifierat enligt ISO 9001, ISO14001 och EMAS.

Tillbaka till medlemslistan

Webbplats:
roth-Sverige.se

Postadress:
Höjdrodergatan 22
212 39 Malmö

Telefon
0703902042