Medlemssidor
Industrifakta-logotyp-med-payoff

Avmattning att vänta

Industrifaktas panel pekar på inbromsning för byggmarknaden

Nu kommer signaler på att tillväxten på byggmarknaden mattas av, om man får tro de arkitekter och tekniska konsulter som ingår i Industrifaktas löpande konjunkturindikatorer. 

Läs hela månadsrapporten från Industrifakta på våra medlemssidor. Logga in här