Medlemssidor
enskiltavlopp_anim-610x218

Nya regler för små avlopp dröjer

Regeringen har valt att avvakta med att föreslå nytt regerlverk för små avlopp utifrån de förslag som lämnades av Havs och vattenmyndigheten (HaV) för drygt ett år sedan. Likt HaVs och en majoritet av remissinstansernas bedömning anser regeringen att ett nytt regelverk är nödvändigt men att vissa delar behöver tydliggöras. Regeringen kommer att återkomma i frågan men vill först avvakta pågående utredning "Hållbara vattentjänster" som leds av Anders Grönvall (s) som bl.a. ska titta på styrmedel för en ökad åtgärdstakt och hur lagen om allmänna vattentjänster ( LAV §6) kan göras mer flexibel. Grönvalls utredning ska rapporteras den 28 februari 2018.


Daniel Hedlund - 1 nov 2017