Medlemssidor

Starkt år för lokalbyggandet

Enligt rykande färsk statistik, som Industrifakta precis har sammanställt, fortsätter bostadsbyggandet att ånga på. Både antalet lägenheter i småhus och i flerbostadshus har ökat kraftigt under årets tre gångna kvartal. 

Mer och ständigt färsk information från bygg- och fastighetsmarknaden från Industrifaktas månadsbevakning hittar du på medlemssidorna. Logga in här