Medlemssidor
industrifakta 894x158

Uppgång för husbyggnad och underhåll 2016 - men broms 2017

Den totala volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar och löpande byggnadsunderhåll visar en ökning med nästan 20 procent i årstakt, enligt den decemberpublicerade konjunkturrapporten. I rapporten redovisas en bred uppgång för både ny- och ombyggnadsinvesteringar inom såväl bostäder som lokaler.

Mer och ständigt färsk information från bygg- och fastighetsmarknaden från Industrifaktas månadsbevakning hittar du på medlemssidorna. Logga in här