Medlemssidor

VVS-Fabrikanterna kritiska till regeringens förslag om sänkt avdragsrätt för ROT

PRESSMEDDELANDE

Regeringens förslag om att sänka nivån för ROT-avdraget ställer VVS-Fabrikanternas Råd sig kritisk till. ROT-avdraget har i sin nuvarande omfattning bidragit till att skapa sunda förhållanden på arbetsmarknaden samt på ett positivt sätt bidragit till en ökad aktivitet på marknaden och bidragit till hållbara investeringar.

Investeringar i VA- och VVS-lösningar har visat sig bidra till förbättringar för miljön, effektivare resursanvändning av vatten samt energieffektiviserande åtgärder. Genom en sänkning av nivån i ROT-avdraget ser vi en risk för att dessa investeringar i framtidsäkra hållbara lösningar kraftigt minskar samt en ökning av den oönskade svarta marknaden och därmed en negativ effekt på arbetsförhållanden och kvaliteten på installationerna. En ökad svart marknad ger lägre skatteintäkter vilket är en effekt som Regeringen antagligen inte tar med i sina nuvarande beräkningar i sitt förslag om en sänkning av nivån av ROT-avdraget.

Regeringens andra förslag om att återinföra statliga subventioner inom byggande är något som VVS-Fabrikanternas Råd ställer sig mycket frågande till. Statliga subventioner är något som under lång tid arbetats bort. VVS-Fabrikanternas Råd skulle vilja att regeringen tar tillbaka detta förslag då det över tid kommer ha en negativ effekt på tillväxten och skapa obalans i bostadsbyggandet på ett icke önskvärt sätt.


VVS-Fabrikanternas Råd är VVS- och VA-industrins branschorganisation. Tillsammans omsätter medlemsföretagen mer än 20 miljarder, har mer än 15 tusen anställda och står för cirka 85 procent av branschens omsättning i Sverige.

För mer information kontakta Anders Mårtensson, VD VVS-Fabrikanternas Råd

Telefon: +46-8-24 14 86, info@vvsfabrikanterna.se