Almedalen

Vi är på plats 2019!

Även detta år är vi på plats i Almedalen och för samtal med politiker, experter och sakkunniga kring viktiga frågor som ska föra branschen framåt när det gäller både miljö och utveckling. På måndagen 1/7 kl 10.00 drar vi igång det första samtalet "Är prispress viktigare än boendekvalitet och miljöpåverkan". Samtalet modereras av Thomas Göransson från Gustavsberg AB och panelen består av Rickard Nordin som är energipolitisk talesperson för Centern, Maria Ahlm från Svenska miljöinstitutet och Christina Lindbäck från NCC Group. Därefter kommer vi anordna ytterligare nio samtal som rör viktiga frågor om bland annat miljö, hållbarhet, vattenförsörjning, digitalisering, VA-nätet, urbanisering och avloppsförsörjning.

Hoppas vi ses i Almedalen!


Söker ni experter?

Söker ni experter och sakkunniga personer från VVS-branschen till något arrangemang är det bara att höra av er till kansliet på info@vvsfabrikanterna.se.


VVS-Fabrikanterna i Almedalen sedan 2015

Sedan 2015 har vi varit aktiva på Almedalsveckan och 2017 skapade vi en egen arena/mötesplats lokaliserat på Strandvägen strax intill kallbadhuset.

Vi har från att arrangera 2–3 samtal per tillfälle vuxit till att ordna ett tiotal samtal, debatter och rundabordssamtal på temana energi, installation, miljö, hållbarhet, entreprenadformer, digitalisering, vatten och avlopp och dricksvattenförsörjning.

Vi har även aktivt deltagit i andra arrangörers evenemang och haft enskilda samtal med för branschen betydelsefulla beslutsfattare.

 

Här kan du läsa mer om samtalen/debatterna vi genomförde 2018 

 

Nedan kan ni ta del av ett av våra samtal vi filmade på Almedalen 2018.

Se fler filmer från Almedalen