Medlemssidor

Fullmäktige

Fullmäktige är det högsta beslutande organet i VVS-Fabrikanternas Råd.

Fullmäktigemöten äger rum två gånger per år. Ett ordinarie i maj månad med årsstämma i bolaget och årsmöte i föreningen. Årets andra fullmäktigemöte äger rum i november månad.

Till fullmäktigemötena är samtliga medlemmar inbjudna att delta.

fullmaktige_720x292