Medlemssidor

Intressegrupper

Inom VVS-Fabrikanternas Råd finns det idag fyra aktiva intressegrupper med syfte att fånga upp, utveckla och driva branschgemensamma frågor. Grupperna har en viktig roll bland annat i dialogen med myndigheter, beslutsfattare och näringslivsorganisationer. Dessa grupper är:

Alla medlemmar inom Rådet är välkomna att delta i arbetet inom intressegrupperna.

Läs mer om gruppernas arbete i menyn till vänster eler genom att klicka på respektive ovan.

 

säva2013_w_möte