Medlemssidor

Produktkrav för enskilda avlopp

Hur vet jag att det jag köper uppfyller kraven?

Produktkrav-för-enskilt-avlopp_web_Sida_1För enskilda avlopp används många olika tekniker och ett stort antal produktfabrikat. Fr.o.m. 1 juli 2013 ärCE-märkning obligatorisk vilket betyder en del förändringar. I broschyren Produktkrav för enskilda avlopp belyser vi vilka aktuella produktmärkningar som finns (obligatoriska och frivilliga) för att säkra kvaliteten på de produkter som ingår i reningsanläggningar och pumpstationer.

Broschyren är framtagen av VVS-Fabrikanternas Råd (branschorganisation för VVS- och VA-industrin) i samarbete med Maskinentreprenörerna (bransch- och arbetsgivarorganisation för maskinentreprenörer) och Svenska Rörgrossistföreningen VVS (Branschorganisation för VVS- grossister).

Broschyren redogör på ett överskådligt sätt för de produktkrav som ställs på olika tekniklösningar. Målgruppen för broschyren är kommunernas miljö och hälsoskyddstjänstemän, fastighetsägare, entreprenörer m.fl.

Broschyren har distribuerats i över 20 000 exemplar under 2012/2013.

Broschyren finns även att läsa och ladda ner på respektive organisations hemsida:

www.vvsfabrikanterna.se

www.me.se

www.rgf.se

Ytterligare och kompletterande information om CE-märkninge hittar du på Boverkets hemsida:

www.boverket.se

CE-märkning och små/ enskilda avlopp