Medlemssidor

VA-gruppen

VAG_Logo-175x119VA-gruppen är en av fyra intressegrupper inom Rådet och består av företag med spetskompetens inom hela VA-området. Gruppen verkar för en långsiktig planering av det svenska VA-nätet. Målsättningen är ett VA-nät som är hållbart och så effektivt som möjligt i fråga om miljö, hälsa, säkerhet, kvalité och drift- och totalkostnader. För att öka kännedomen och kunskapen om det stora underhållsbehovet på VA-området så medverkar alla företagen i samverkansprojektet VA-Fakta. VA-gruppen har också arrangerat närmare 70st regionala fackmässor runt om i landet, från Malmö i söder till Boden i norr.

VA-Fakta

VA-gruppens medlemsföretag är en aktiv part i samverkansprojektet VA-Fakta som verkar för att öka kunskapen och kännedomen om Sveriges VA-system. Du hittar mer info om VA-Fakta i menyn till vänster.

Regionala VA-mässor

VA-gruppen har sedan 2008 genomfört drygt 50 regionala fackmässor runt om i landet. Från Malmö i söder till Boden i norr. Mässorna riktar sig till myndigheter, kommuner, företag och konsulter verksamma inom VA-området. 

VA Tour Sweden

I april 2015 arrangerade VA-gruppen för första gången tillsammans med Gruppen för små avlopp och BraMässor fyra större mässor under namnet VA Tour Sweden. I början av 2017 är det dags igen. Mer information finns här: www.vatour.se  

Jkpg-2012_450ppi

Kontakta VA-gruppen på e-post: va@vvsfabrikanterna.se

Följ och gilla VA-Gruppen på
facebook

 

Dokument
AB Svenska WavinABOCO ABACO Nordic ABFurnes Järnstöperi ASGeorg Fischer ABGrundfos ABGustavsberg Rörsystem ABIBECOIndustri Belos ABKojapo ABPipelife Sverige ABIMI Hydronic Engineering ABTubman ABUponor ABWapro ABUlefos ABWilo Nordic ABXylem Water Solutions Sweden ABHolmgrens Metall ABRadonett ABIsoterm ABVretmaskin ABExtena ABEvopipes RG ABFuktspärrteknik ABAVK Sverige ABEnexia ABAlfa Rör ABKSB Mörck AB Mardam Agentur AB