Medlemssidor
vatour17-web

VA-gruppen

VAG_Logo-175x119VA-gruppen består av företag med spetskompetens inom hela VA-området. Gruppen verkar för en långsiktig planering av det svenska VA-nätet. Målsättningen är ett VA-nät som är hållbart och så effektivt som möjligt i fråga om miljö, hälsa, säkerhet, kvalitet och drift- och totalkostnader. 

VA-Fakta

VA-gruppens medlemsföretag är en aktiv part i samverkansprojektet VA-Fakta som verkar för att öka kunskapen och kännedomen om Sveriges VA-system. Läs mer på VA-Faktas webbplats.

Regionala VA-mässor

VA-gruppen har sedan 2008 genomfört drygt 60 regionala fackmässor runt om i landet. Från Malmö i söder till Boden i norr. Mässorna riktar sig till myndigheter, kommuner, företag och konsulter verksamma inom VA-området. 

VA Tour Sweden

I april 2015 arrangerade VA-gruppen tillsammans med BraMässor för första gången fyra större mässor under namnet VA Tour Sweden. I början av 2017 hade fler företag anslutit och turnén som sträckte sig från Skellefteå via Stockholm och Göteborg till Malmö lockade över 2000 deltagare. Nästa tillfälle blir i januari 2019. Mer information på VA Tour Swedens webbplats.  

 

Följ och gilla VA-Gruppen på
facebook

 

Dokument
AB Svenska WavinABOCO ABACO Nordic ABFurnes Järnstöperi ASGeorg Fischer ABGrundfos ABGustavsberg Rörsystem ABIBECOIndustri Belos ABKojapo ABPipelife Sverige ABIMI Hydronic Engineering ABTubman ABUponor Infra ABWapro ABUlefos ABWilo Nordic ABXylem Water Solutions Sweden ABHolmgrens Metall ABRadonett ABVretmaskin ABExtena ABEvopipes RG ABFuktspärrteknik ABAVK Sverige ABAlfa Rör ABKSB Sverige AB Mardam Agentur ABBauer Watertechnology ABAliaxis Utilities & Industry ABAB Alvenius IndustrierTHISAB Torshälla Industrisvets AB