Medlemssidor

Prisexempel - RSK-rabatt

Som medlem i VVS-Fabrikanternas Råd får man 30 % rabatt på sina RSK-nummer.

Nedan hittar du ett rabattexempel baserat på 2014 års priser:
- Priserna är indexreglerade enligt KPI (Konsumentprisindex)
 

Pris för RSK-nummer                             medlem                             ej medlem

10st               RSK                                    3867 SEK                          4 667 SEK             

100st             RSK                                    17 086                               23 551                    

1000st           RSK                                    29 393                              39 704                    


Registreringskostnad av företaget           2 500 SEK


För nya RSK-nummer är kostnaden:

Stegintervallpris,

1 RSK-nummer:                 248 SEK

2 RSK-nummer:                 420 SEK

3 RSK-nummer:                 630 SEK

4 RSK-nummer:                 840 SEK

5 RSK-nummer:                 1000 SEK

6 RSK-nummer:                 1030 SEK
 

Efterföljande RSK-ansökningar (7-) per styck 5 SEK vid samma ansökningstillfälle.

För nya ansökningar betalar man årsavgiften först året efter man fått dem.

För frågor om priser, RSK-databasen och VVS-informations verksamhet kontakta i första hand VVS-info .