VVS-Fabrikanterna är VVS- och VA-industrins branschorganisation

Föreningen består av 100 ledande företag som marknadsför och säljer produkter och material på den svenska och internationella marknaden. Vi företräder, tillvaratar och samordnar medlemmarnas gemensamma intressen. Vår målsättning är en väl fungerande marknad och att värna tillverkarens roll i värdekedjan.

Bli medlem Läs mer om oss

Nyheter

Delaktig, Synlig & Konkurrenskraftig

Vill du gå långt – gå tillsammans!

Ett medlemskap gör dig delaktig, synlig och konkurrenskraftig! Här får du veta mer om vilka förmåner våra medlemmar får ta del av.

Bli medlem

Värme & Sanitet • Vatten & Avlopp • Små avlopp

VVS-Fabrikanternas Infotek

Här kan du få svar på dina frågor om VS, VA och Små avlopp (även kallade enskilda avlopp). Vi har samlat information och kunskap om vilka företag som erbjuder produkter, lösningar och expertkompetens inom dessa områden.

Gå till Infoteket