Anmälan till VA Tour Sweden
Datum: 24 maj 2022
Tid: 8.30-15.30
Plats: Elmia, Jönköping

Anmälan till VA Tour Sweden i Jönköping den 24 maj 2022.

VA Tour Sweden är Sveriges största mässa inom markförlagd VA och är den självklara mötesplatsen för dig som är VA-ingenjör, VA-chef, konsult, anläggare, entreprenör, grossist eller på annat sätt arbetar med Vatten och Avlopp. Mässan har under åren utvecklats till den största och viktigaste mässan inom markförlagd VA. Här kan man se, klämma, känna och testa de stora VA-produkterna på ett och samma ställe.

Välkommen!