Anmälan till VA Tour Sweden
Datum: 18 januari 2024
Tid: 8.30-15.30
Plats: Nolia, Umeå

Anmälan till VA Tour Sweden i Umeå den 18 januari 2024.

VA Tour Sweden är Sveriges största mässa inom markförlagd VA och den självklara mötesplatsen för dig som är VA-ingenjör, VA-chef, konsult, anläggare, entreprenör, grossist eller på annat sätt arbetar med vatten och avlopp. Mässan har under åren utvecklats till den största och viktigaste mässan inom markförlagd VA. Här kan man se, klämma, känna och testa de stora VA-produkterna på ett och samma ställe.

Välkommen!