Anmälan till genomgång i konkurrensrätt 2022-09-21