Hushållsspillvatten, definition

Branschgemensam definition på vattenkvalitet för att garantier skall gälla:

Råvatten:

pH 6,5 - 8,5 (vid fosforfällning kolla med leverantören)

Alkalinitet 120 - 250 mg/l,

Hårdhet 5 - 12 dH,

Klorid < 100mg/l,

Cu < 0,2 mg/l

Belastning:

BOD7 < 350 mg/l,

Ptot < 15 mg/l,

Ntot < 80 mg/l,

SS < 300 mg/l