Gå till vvsfabrikanterna.se
 
  • Alla
  • Fråga experten
  • Små Avlopp
  • VA
  • VS
  • Övrigt
2023-08-11

Dimensionering av tappvattenledningar - rekommendation från 1 juli 2024

Den här rekommendationen beskriver och verifierar fackmässigt utförande av dimensionering av tappvattenledningar utifrån Boverkets krav. Gäller från 1 juli 2024 för installationer som utförs enligt BBR 2024.

2023-06-14

Hur mycket vatten förbrukar en genomsnittlig svensk per dag?

Totalt ligger den genomsnittliga förbrukningen på 140–160 liter per person och dag, enligt siffror från Svenskt Vatten samt Livsmedelsverket.

2023-06-14

8 tips på hur du kan spara energi hemma eller i din fastighet

Här har vi samlat konkreta tips på vad du som fastighetsägare kan göra för att spara energi. Små åtgärder nu kan göra stor nytta på energibesparingen över tid.

2023-06-14

Detta får absolut inte spolas ner i toaletten

Använd toaletten endast till det den är avsedd för! Spola inte ner följande produkter och material i toaletten och avloppet.

2023-06-14

Vägen till rent vatten

Att ha tillgång till dricksvatten och god sanitet är för oss i Sverige en självklarhet. Att 770 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten, 1,7 miljarder inte har tillgång till ordentlig sanitet är okänt för många. Även i Sverige har tillgången till dricksvatten och sanitet inte alltid varit en självklarhet.

2023-06-12

Nationella samordningsgruppen för dricksvatten

Den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten är en sammanslutning av flera myndigheter och organisationer som arbetar för en hållbar, trygg och säker dricksvattenförsörjning i Sverige.

2023-06-12

Det nya dricksvattendirektivet

EU har beslutat om ett nytt dricksvattendirektiv vilket bland annat innebär att EU-kommissionen senast år 2025 ska ta fram EU-gemensamma listor över vilka ämnen som får ingå i material som kommer i kontakt med dricksvatten.

2023-06-12

Med fokus på helheten skapar vi energieffektiva fastigheter

Ny teknik och revolutionerande metoder är vitala delar när fastigheter ska energieffektiviseras. Utöver det krävs rätt kompetens och fokus på helheten bland både fastighetsägare och konsulter för att energiförbrukningen ska minska och vi ska nå klimatmålen. Redan idag pågår ett stort arbete på området men betydligt mer behöver göras.

2023-06-12

Utmanande rekryteringsläge för branschen

Kan en ny sorts kompetens bli räddningen? Byggbranschen i stort, där VVS- och VA-branschen är en viktig del, står inför utmaningar när det kommer till att säkra kompetensen både nu och i framtiden. Men en ljusglimt finns att ana i omställningen till hållbarhet som branschen går igenom som öppnar för mer jämställdhet.

2023-06-12

Byggnader står för mer än en tredjedel av växthusgasutsläppen i EU

Byggnader står för mer än en tredjedel av växthusgasutsläppen i EU och att minska dessa utsläpp – antingen genom ökad energieffektivitet eller minskad energiförbrukning – är avgörande för att uppnå klimatneutralitet senast 2050. Nya regler är dock på väg, från och med 2030 ska alla nya byggnader vara nollutsläppsbyggnader och från och med 2029 ska alla nya bostadshus vara utformade för att optimera sin potential för solenergiproduktion.

2023-06-12

Säkra rent vatten för nästa generation

VA-nätets utbytestakt har i dag ett nationellt snitt på 260 år. Samtidigt vet vi att den tekniska livslängden är 100 år. Det innebär att problemen skjuts på framtiden, vilket kan få stora konsekvenser för kommande generationer.

2023-06-12

Det ska vara lätt för fastighetsägare med enskilt avlopp att göra rätt

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att det enskilda avloppet är i gott skick, att ha kunskap om vad som är nergrävt samt hur man underhåller det. Ingen vill vara med den dagen då avloppet råkar förorena grannens dricksvattenbrunn. Det säger Caroline Harrå, branschutvecklare vid VVS-Fabrikanterna.

2023-06-09

Små avlopp – en förutsättning för en levande landsbygd

Enskilda avlopp som fungerar är både hållbara och miljövänliga. De är en förutsättning för en levande landsbygd och VVSFabrikanterna vill möjliggöra för fastighetsägare att bo var de vill, men enskilda avlopp är också förenat med ett ansvar, inte minst för fastighetsägaren.

2023-06-09

Vattenskador i hemmet

Under 2021 rapporterades tiotusentals vattenskador tillförsäkringsbolagen i Sverige, till en uppskattad totalkostnad för samhället på runt 10 miljarder kronor. En stor del av dessa inträffade i ett oväntat rum: köket. Vitvaror som kyl och frys, som vanligtvis är yngre än tio år, var ofta orsaken till dessa köksrelaterade vattenskador.

2023-06-09

Mer extremväder kräver ökat fokus på stadsplanering

De globala och lokala klimatförändringarna är ett faktum och det kommer inte att bli bättre framöver. 100-årsregnen sker med högre frekvens än per 100 år och det får stora konsekvenser. Sverige måste rusta för extremväder.

2023-06-01

Vinnande examensarbeten

Varje år ber vi universitet och högskolor i Sverige att nominera examensarbeten som på något sätt bidragit till att göra samhället mer hållbart inom området VS (värme och sanitet), VA (vatten och avlopp) och Små avlopp (även kallade enskilda avlopp). Här har vi listat de examensarbeten som branschen valt till vinnare.

2023-05-31

Examensarbeten inom VA

Varje år ber vi universitet och högskolor i Sverige att nominera examensarbeten som på något sätt bidragit till att göra samhället mer hållbart inom området VA (vatten och avlopp). Här har vi listat samtliga nominerade examensarbeten.

2023-05-31

Examensarbeten inom VS

Varje år ber vi universitet och högskolor i Sverige att nominera examensarbeten som på något sätt bidragit till att göra samhället mer hållbart inom området VS (värme och sanitet). Här har vi listat samtliga nominerade examensarbeten.

2023-05-31

Examensarbeten inom Små avlopp

Varje år ber vi universitet och högskolor i Sverige att nominera examensarbeten som på något sätt bidragit till att göra samhället mer hållbart inom området Små avlopp. Här har vi listat samtliga nominerade examensarbeten.

2023-04-12

Ordlista Små avlopp

Här har vi samlat en ordlista med förklaringar och begrepp som ofta används för Små avlopp.

2023-04-11

Olika tekniker för Små avlopp

För små avlopp finns ett antal olika tekniker och ett stort antal fabrikat. Här har vi samlat fakta och råd som kan förenkla anläggandet av nytt avlopp.

2023-04-05

Det här är VA-Fakta

VVS-Fabrikanterna, Svenska Rörgrossistföreningen VVS och Maskinentrepresnörerna står bakom VA-Fakta som som bidrar med fakta om vatten och avlopp. VA-Fakta föreslår lösningar som säkrar rätten till rent vatten och fungerande avlopp till ett rimligt pris i hela Sverige.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!