Gå till vvsfabrikanterna.se
 
14 Jun 2023

8 tips på hur du kan spara energi hemma eller i din fastighet

Här har vi samlat konkreta tips på vad du som fastighetsägare kan göra för att spara energi. Små åtgärder nu kan göra stor nytta på energibesparingen över tid.

  1. Byt till blandare med energiklass B, så sparas drygt 30 procent av den energi som används för din vattenkonsumtion. I ett genomsnittligt hushåll med två vuxna och två barn rör det sig om närmare 1 700 kWh/år.
  2. Byt eller komplettera till varvtalsreglering på cirkulationspumpar, skaffa moderna termostater och avluftningsutrustning. Då kan systemet optimeras för att skapa en stabil temperatur i huset samtidigt som pumpens elkonsumtion minskas med upp till 80 procent.
  3. Genom att välja ett golvvärmesystem med en låg framledningstemperatur kan energikostnaderna minskas med upp till 20 procent.
  4. Det finns smarta metoder för att stoppa flödet vid mindre anpassningar och kompletteringar. Detta medför att ni inte behöver stänga av eller tömma rörsystemet, vilket sparar både tid, vatten och energi.
  5. Se till att inte konsumera onödigt mycket vatten genom att åtgärda droppande vattenkranar och rinnande toaletter.
  6. Se till att ha välisolerade vattenledningar för att minska energiförlusterna och undvika legionella.
  7. En översyn av styr- och reglersystemet bidrar ofta till betydande energibesparingar. En god komfort behöver en stabil och pålitlig temperaturstyrning. Om rummen är en grad varmare än avsett konsumeras mellan 6 och 11 procent mer energi.
  8. Se över varmvattencirkulationen. Den kan vara en stor energitjuv, men det finns energieffektiva lösningar. Exempel är varianter av rör i rörsystem eller distribuerade lägenhetscentraler. De har potential att halvera energiförlusterna och minska behovet av rör, sänka installationskostnaderna och spara utrymme.

VVS-Fabrikanternas medlemmar har redan idag stor kunskap och erfarenhet samt produkter och lösningar för att möta framtidens krav om mer hållbara och energieffektiva hem. Mycket går att åstadkomma med relativt enkla medel.

En del av VVS-Fabrikanternas viktigaste arbete berör hållbarhet och hur vi i framtiden ska kunna leva mer energieffektivt utan att slösa på onödiga resurser – faktum är att ett av våra tre strategiområden handlar om just hållbarhet.
– Vi vill göra fastighets- och villaägare uppmärksamma på att våra medlemmar redan idag har produkter och lösningar som är anpassade för att möta framtidens krav, säger Jonny Hellman, vd hos VVS-Fabrikanterna.

En viktig väg framåt är att hitta gemensamma lösningar inför framtiden och den kanske viktigaste nyckeln till det är att arbeta tillsammans, säger Jonny.
– Samverkan i branschen kan bli bättre. Vi vill gärna ha en konstruktiv dialog med fastighetsägare, politiker, byggherrar, konsulter och entreprenörer. Tillsammans kan vi minska energianvändningen och klimatavtrycket samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsbyggnadssektor.

 

Text: Robin Widing

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!