Gå till vvsfabrikanterna.se

Om VVS-Fabrikanternas infotek

Tanken med VVS-Fabrikanternas infotek är att det ska vara enkelt att hitta information om lösningar och produkter inom VS (värme och sanitet), VA (vatten och avlopp) och Små avlopp (även kallade enskilda avlopp) och att det ska vara enkelt att hitta vilka företag som erbjuder dessa produkter och lösningar. Vi har helt enkelt samlat information om vilka företag som erbjuder produkter, lösningar och expertkompetens inom dessa områden.

Infoteket är framtaget av branschorganisationen VVS-Fabrikanterna, som är VS- och VA-industrins branschorganisation. Föreningen består av 100 ledande företag som marknadsför och säljer produkter och material på den svenska och internationella marknaden. VVS-Fabrikanterna är en plattform där medlemmar, myndigheter och andra aktörer inom samhällsbyggnadssektorn kan söka aktuell och korrekt information om branschen.

Saknar du någon information eller har du synpunkter på innehållet? Vi tar gärna emot din återkoppling. Hör av dig till info@vvsfabrikanterna.se

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!