Gå till vvsfabrikanterna.se

BDT-rening

BDT står för bad, disk och tvätt och är en förkortning för att beskriva en typ av avloppsvatten. Vid installation av ett enskilt avlopp är det viktigt att ta hänsyn till BDT då det påverkar dimensioneringen av anläggningen.

Processen börjar med en slamavskiljare där det grova materialet och slammet separeras från vattnet. Därefter leds vattnet till en efterföljande reningsprocess där mikroorganismer bryter ned organiska ämnen i vattnet. Det finns olika tekniker för att rena BDT-vatten. Det renade vattnet leds sedan till en utsläppspunkt.

Marken fungerar sedan som en naturlig reaktor och hjälper till att ta bort ytterligare näringsämnen och föroreningar från vattnet.

BDT-rening är en miljövänlig metod för avloppsrening som kräver minimalt underhåll och kan anpassas efter specifika behov för ett område. Det är en effektiv metod för mindre samhällen och hushåll att hantera avloppsvatten på ett hållbart sätt.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!