Gå till vvsfabrikanterna.se

Fosforfälla

En fosforfälla är en typ av reningsanläggning som används för att minska mängden fosfor i avloppsvatten från små avlopp. Fosfor är ett näringsämne som förekommer naturligt i avloppsvatten, men höga halter kan orsaka övergödning i sjöar och vattendrag om det släpps ut obehandlat. Fosforfällor fungerar genom att använda olika kemiska och fysiska processer för att binda fosfor i avloppsvattnet och förhindra att det når vattendrag och sjöar.

En fosforfälla fungerar genom att avloppsvattnet passerar genom en brunn som innehåller ett material som är högabsorberande för fosfor. När avloppsvattnet rinner genom behållaren fastnar fosforn i materialet och separeras från vattnet.

Fosforfällor är vanligtvis utformade för mindre avloppssystem, såsom enskilda avlopp eller mindre avloppsanläggningar, och är en effektiv och relativt billig metod för att minska fosforbelastningen i avloppsvatten. Fosforfällor kräver regelbunden underhåll och utbyte av det absorberande materialet för att behålla sin effektivitet över tiden.

Leverantörer som erbjuder Fosforfälla

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!