Gå till vvsfabrikanterna.se

Infiltration

Infiltration innebär att avloppsvattnet infiltreras av marken, det vill säga tränger ner i marken och renas naturligt. Infiltrationen sker i en så kallad infiltrationsbädd som består av ett material som släpper igenom vatten och ger goda förutsättningar för biologisk rening. Det renade vattnet infiltreras ner i marken, där det ytterligare renas av naturliga processer och till slut återförs till grundvattnet.

Med hjälp av biomoduler/kompaktfilter kan storleken på en infiltrationsbädd minskas avsevärt och tar då mindre plats. Infiltrationsbäddar kräver att marken under bädden har hög genomsläpplighet och förmåga att ta upp det renade vattnet. Skillnaden mellan en infiltration och en markbädd är egentligen väldigt liten, marken under en markbädd har inte tillräcklig förmåga att ta upp det renade vattnet och har därför ett uppsamlingsrör för det vatten som inte marken lyckas infiltrera. Medan marken under en infiltration har en tillräckligt hög genomsläppsförmåga för det vatten som rinner igenom infiltrationen.

Både infiltrationer och markbäddar är vanliga system för enskilda avlopp, det är en praktisk lösning för enskilda hushåll eftersom de kräver mindre energi och är kostnadseffektiva.

Det är viktigt att infiltrationsbädden är ordentligt dimensionerad, de flesta infiltrationsbäddar kräver väldigt lite skötsel och underhåll. Men passiva avloppsystem kräver ändå kontinuerliga kontroller för att säkerställa funktion över tid.

Reningssteget innan en infiltrationsbädd är oftast någon form av slamavskiljare eller trekammarbrunn.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!