Gå till vvsfabrikanterna.se

Kommunundersökningen - åtgärdstakten för små avlopp

I början av varje år skickas kommunundersökningen ut till alla 290 kommuner. Vi vill vänligen uppmana er att svara, då den här inforamtionen är värdefull för många. Bakom kommunundersökningen står VVS-Fabrikanterna och Maskinentreprenörerna. Vi har uppdragit FANN VA-Teknik att för vår räkning skicka ut kommunundersökningen.

Kommunundersökningen har genomförts sedan 2006 och sedan 2009 inom ramen för Aktionsgrupp Små Avlopp.

Frågeställningen har alltid varit densamma: "Hur många tillstånd (inklusive anmälan) avseende enskilt avlopp (BDT samt WC+BDT) beviljades i er kommun/kommuner under 20XX?"
(BDT = Bad-, disk- och tvättvatten).

Kommunundersökningen 2023

I 2023 års enkät svarade 76 procent av kommunerna. Enkäten genomfördes under januari och februari 2024. Resultatet visar att det under 2023 beviljades 12 878 tillstånd för att åtgärda gamla enskilda avlopp. För att hålla god standard på de små avloppen krävs det att minst 36 000 avlopp åtgärdas per år. Det finns självfallet en viss felmarginal i statistiken eftersom alla kommuner inte har svarat på undersökningen, men klart är att antalet små avlopp som behöver åtgärdas är väldigt stort.

Vill du jämföra flera kommuner eller län?

Använd statistikmodulen nedan, där kan du lätt jämföra flera kommuner eller län över tid. Väljer du ”Visa som tabell” kan du även exportera datan till Excel. I de fall en kommun inte har svarat på vår undersökning visar statistiken 0 procent.

Vi har all data från 2018 samlad på denna sida och vi kommer årligen komplettera statistikmodulen med de senaste siffrorna.

Vill du korrigera eller rapportera antalet beviljade tillstånd?

Jobbar du som miljöinspektör på en kommun och vill korrigera eller rapportera antalet tillstånd ni beviljat? Vänligen kontakta Caroline Harrå på VVS-Fabrikanterna, caroline@vvsfabrikanterna.se


Visa statistik och jämför kommun eller län

Från (år)

Till (år)

Du kan välja att visa statistik för och jämföra mellan län eller kommuner.

Län

Lägg till län

Återställ filter

Kommuner

Lägg till kommun

Återställ filter

Visa som:

Pressmeddelanden

Här kan du ladda ner alla pressmeddelanden. Du kan också söka i listan. Om du inte hittar det du söker har de inte lämnat in den datan.

Nationell rapport

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!