Gå till vvsfabrikanterna.se

Markbädd

En markbädd används för att rena avloppsvatten från mindre fastigheter, såsom enskilda hushåll, fritidshus och mindre verksamheter. Markbädden består av en infiltrationsanläggning i marken. Vattnet filtreras genom marken och renas naturligt av mikroorganismer som bryter ner föroreningarna. Oftast består markbäddar av kompaktfilter/biomoduler för att effektivt rena vattnet.

Markbäddar har till skillnad mot infiltrationsanläggningar ett uppsamlingsrör i slutet av bädden som samlar in det vatten som marken inte infiltrerat. Det renade vattnet leds sedan till en utsläppspunkt. Genom denna process tas näringsämnen och föroreningar upp av mikroorganismer och bryts ner i marken.

För att säkerställa en god funktion av markbädden är det viktigt att den är rätt dimensionerad. Det är också viktigt att inte överbelasta markbädden genom att till exempel använda för mycket vatten eller använda starka rengöringsmedel. Regelbundet underhåll och kontroll av markbädden är också viktigt för att säkerställa dess funktion över tid.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!