Gå till vvsfabrikanterna.se

Pumpar för små avlopp

Pumpar till små avloppssystem flyttar avloppsvatten från fastigheten till avloppsanläggningen, eller från det enskilda avloppet vidare till utloppet. Det finns flera typer av pumpar som kan användas för små avloppssystem, bland annat dränkbara pumpar, nivåvakter och tryckpumpar.

Dränkbara pumpar är en av de vanligaste typerna av pumpar som används för små avloppssystem. Dessa pumpar installeras vanligtvis i en dränkbar brunn, där de sedan pumpar avloppsvatten till avloppsanläggningen. Dränkbara pumpar är idealiska för områden med högt grundvatten eller där fastigheten ligger på en låg punkt.

Nivåvakter är en annan typ av pumpar som används för små avloppssystem. Dessa pumpar används för att reglera mängden avloppsvatten som pumpas från fastigheten till avloppsanläggningen. Nivåvakter kan användas med olika typer av pumpar och är idealiska för fastigheter med låg till medelhög flödesvolym.

Tryckpumpar är en tredje typ av pump som kan användas för små avloppssystem. Dessa pumpar används för att pumpa avloppsvatten till avloppsanläggningen med högt tryck, vilket är idealiskt för fastigheter med höga höjdskillnader eller där avloppsanläggningen är belägen på en högre nivå än fastigheten.

Valet av pump beror på faktorer som fastighetens placering, flödesvolym och höjdskillnader mellan fastigheten och avloppsanläggningen.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!