Gå till vvsfabrikanterna.se

Pumpstationer för små avlopp

Pumpstationer är en viktig del av små avloppssystem och används för att flytta avloppsvatten från fastigheten till avloppsanläggningen alternativt från avloppssystemet till utsläppspunkten. Pumpstationer fungerar genom att samla upp avloppsvatten från fastighetens avloppssystem och sedan pumpa det till avloppsanläggningen.

Pumpstationer är särskilt användbara för fastigheter som ligger på en låg punkt eller där avloppsanläggningen är belägen på en högre nivå än fastigheten. Detta kan innebära att det är svårt att få avloppsvattnet att flöda till avloppsanläggningen på egen hand, vilket gör att pumpstationer behövs för att flytta avloppsvattnet.

Pumpstationer kan innehålla olika typer av pumpar, beroende på faktorer som fastighetens placering och avloppssystemets behov. Dränkbara pumpar, nivåvakter och tryckpumpar är vanliga typer av pumpar som kan användas i pumpstationer.

Förutom att flytta avloppsvatten till avloppsanläggningen, är pumpstationer också utrustade med säkerhetsfunktioner som hjälper till att förhindra översvämningar och andra problem. Dessa säkerhetsfunktioner kan inkludera en backventil som förhindrar att avloppsvatten strömmar tillbaka från avloppsanläggningen till fastigheten, samt en varningsfunktion som indikerar när pumpstationen behöver underhåll eller service.

Pumpstationer är en effektiv och pålitlig lösning för att hantera avloppsvatten på platser där det kan vara svårt att få avloppsvattnet att flöda till avloppsanläggningen på egen hand.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!