Gå till vvsfabrikanterna.se

Service av små avloppssystem

Vid service av små avloppssystem genomförs en rutinmässig inspektion och underhåll av systemet för att säkerställa att det fungerar effektivt och att det följer gällande regler och föreskrifter. Det är oftast minireningsverk som behöver servas, då dessa avlopp innehåller fler komponenter och tekniska lösningar.

Servicearbetet kan omfatta olika åtgärder, beroende på vilken typ av små avloppssystem som är installerat. Några vanliga åtgärder vid service av små avloppssystem är:

Inspektion

En grundlig inspektion av hela systemet utförs för att identifiera eventuella problem eller skador. Inspektionen kan innefatta att öppna tanklock och kontrollera innehållet, mäta nivån på slamavskiljaren och kontrollera pumpar och filter. Serviceteknikern ser även till så att eventuella larm fungerar och att ingenting är trasigt och behöver lagas.

Rengöring

Ofta behöver pumpar, filter och avloppsrör rengöras regelbundet för att hålla systemet i gott skick och undvika igensättning.

Påfyllning

Serviceteknikern fyller på med de kemikalier som avloppssystemet förbrukar (i vissa fall används inga kemikalier).

Provtagning

Vid servicebesöket tas vattenprover från avloppsvattnet för att kontrollera vattenkvaliteten och säkerställa att systemet fungerar som det ska.

Dokumentation

Allt arbete som utförs dokumenteras noggrant, inklusive eventuella åtgärder som behöver vidtas framöver.

Service av små avloppssystem är en viktig del av underhållet för att säkerställa att systemet fungerar effektivt och att det inte orsakar miljöproblem. Regelbunden service minskar också risken för att avloppssystemet behöver repareras eller bytas ut i förtid, vilket kan spara pengar på lång sikt.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!