Gå till vvsfabrikanterna.se

Slamavskiljare

Slamavskiljare är en viktig del av små avloppssystem och används för att separera fast avfall och organiskt material från avloppsvattnet. Slamavskiljare fungerar genom att avloppsvattnet rinner in i avskiljaren och håller sig stilla under en viss tid, vilket gör att fast avfall och organiskt material sjunker till botten och bildar slam. Det finns fraktioner i avloppsvatten som flyter, därför bildas det oftast både slam på botten av en slamavskiljare och på ytan. I mitten finns slamavskilt vatten kvar som leds till efterföljande reningssteg.

Slamavskiljare finns i olika storlekar och former, beroende på behoven för det specifika avloppssystemet. Det är därför viktigt att storleken på slamavskiljaren är rätt dimensionerad för förutsättningarna.

Slamavskiljare behöver regelbunden underhåll för att fungera effektivt. Slamavskiljaren behöver tömmas regelbundet för att undvika att slammet överbelastar avskiljaren och orsakar problem med de efterföljande reningsstegen. Tömning av slamavskiljaren utförs vanligtvis av specialiserade företag som arbetar med avloppshantering.

Förutom att separera fast avfall och organiskt material från avloppsvattnet, kan slamavskiljare också hjälpa till att förhindra att skadliga kemikalier och ämnen förs in i avloppssystemet och miljön. Slamavskiljare är därför en viktig del av ett hållbart avloppssystem och bidrar till att skydda miljön och hälsan hos människor och djur.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!