Gå till vvsfabrikanterna.se

Slutna tankar

Slutna tankar är en vanlig lösning för små avloppssystem och används för att lagra avloppsvatten som genereras i ett hus eller en byggnad. Oftast är det WC-avloppet som leds till en sluten tank. Tankarna kan vara tillverkade av olika material som betong, plast eller stål och är vanligtvis placerade under marknivå för att minimera risken för lukt och andra problem. Slutna tankar finns i flera olika storlekar och det är viktigt att ta hänsyn till belastningen vid val av en sluten tank.

Slutna tankar används vanligtvis där det inte finns något kommunalt avlopp eller där avståndet till ett sådant nätverk är för stort. Avloppsvattnet från huset leds in i tanken där det lagras tills det kan transporteras till en avloppsreningsanläggning. Tömning av tanken utförs av specialiserade företag som hanterar avloppshantering.

Slutna tankar är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att hantera avloppsvatten för små avloppssystem. De kräver minimalt underhåll men behöver tömmas regelbundet för att undvika överbelastning och luktproblem. De är också en flexibel lösning eftersom de kan installeras på platser där andra lösningar inte är möjliga.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!