Gå till vvsfabrikanterna.se

Vakuumtoaletter

Vakuumtoaletter är en typ av toalettsystem som fungerar genom att använda lufttryck för att transportera avfallsmaterialet bort från toaletten. I stället för att använda vatten för att spola ner avfallet, som i traditionella toaletter, suger vakuumtoaletter avfallet genom en rörledning med hjälp av vakuum.

En av fördelarna med vakuumtoaletter är att de kräver mindre vatten än traditionella toaletter, vilket kan vara särskilt värdefullt i områden med vattenbrist. Dessutom kan vakuumtoaletter installeras på platser där det inte finns möjlighet att ansluta till ett kommunalt avloppssystem, till exempel i båtar, husbilar, avlägsna stugor eller till fastigheter där tillgången till vatten är begränsad. Detta gör vakuumtoaletter till ett bra och miljövänligt alternativ som sparar på våra resurser.

Alla system kräver någon typ av service, oftast handlar det om att tömma tanken dit avfallet leds, vilket oftast kommunen ombesörjer.

Leverantörer som erbjuder Vakuumtoaletter

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!