Gå till vvsfabrikanterna.se

Brand- och spolposter

Brandposter och spolposter är viktiga komponenter i VA-systemet som används för att skydda människor och egendom i händelse av en brand eller för att spola avloppssystemet och avlägsna eventuella blockeringar.

Brandposter är en typ av vattenpost som är placerad utomhus och som är ansluten till VA-systemet. Brandposter är utformade för att leverera stora mängder vatten vid högt tryck och används av brandkåren vid släckning av bränder. Brandposter kan ha olika utformningar och storlekar beroende på behoven i området.

Spolposter är en annan typ av vattenpost som används för att spola avloppssystemet och avlägsna eventuella blockeringar. Spolposter är vanligtvis placerade vid lämpliga platser i avloppssystemet och är anslutna till VA-systemet. Spolposter kan ha olika utformningar beroende på behoven i området och kan vara manuella eller automatiska.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!