Gå till vvsfabrikanterna.se

Fuktspärr/dränering

Fuktspärrar och dränering är två viktiga element som används för att förhindra fukt och vatten att tränga in i byggnader och för att skydda VA-systemet mot skador. De är särskilt viktiga när det gäller att skydda källarvåningar och underjordiska utrymmen.

En fuktspärr är en barriär som är utformad för att förhindra fukt att tränga in i byggnaden. Den placeras vanligtvis mellan marken och byggnadens grund och fungerar genom att blockera fukt från marken att tränga igenom.

Dränering är en annan viktig del av VA-systemet. Det är en process som används för att avleda vatten bort från byggnaden och bort från VA-systemet. Det kan innebära att man gräver ner en dräneringskanal runt byggnaden eller installerar dräneringsrör under marken.

Leverantörer som erbjuder Fuktspärr/dränering

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!