Gå till vvsfabrikanterna.se

Gatugods/dagvattenbrunnar

Dagvattenbrunnar är en viktig del av VA-systemet som används för att hantera dagvatten. Dagvatten är regnvatten och smältvatten som samlas upp på marken och kan orsaka översvämningar och erosion om det inte hanteras ordentligt. Brunnarna samlar upp och avleder dagvatten från ytor som inte absorberar vatten, såsom vägar och andra hårda ytor. Oftast är dagvattenbrunnarna försedda med ett plant galler för att förhindra att föremål hamnar i brunnen och orsakar stopp.

Dessa galler kan benämnas som gatugods, det gäller även för de metallock vi ser på gatorna. Alla har säkert hört skrönan om att det innebär otur att gå på en A-brunn. Faktum är att bokstaven A visar vad det är för typ av brunn, i detta fall handlar det om en ”avloppsbrunn” vilket är en typ av gatugods även det.

Dagvattenbrunnar är vanligtvis kopplade till ett nätverk av dräneringsrör som leder bort vattnet från bebyggda områden och ut i naturliga dräneringsområden eller till VA-systemet. Det är viktigt att dagvattenbrunnar är korrekt installerade och dimensionerade för att hantera det vattenflöde som kan uppstå i området under perioder av intensivt regn.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!