Gå till vvsfabrikanterna.se

Kopplingar

Kopplingar för VA (vatten och avlopp) är anordningar som används för att ansluta rör i VA-systemet. Dessa kopplingar är vanligtvis tillverkade av olika material, som plast, stål och mässing och finns i olika storlekar och former beroende på systemets krav.

Kopplingar är utformade för att säkerställa en tät och säker anslutning mellan rören. De kan ha olika typer av anslutningar, såsom gängade, limmade, svetsade eller klämda anslutningar. Gängade kopplingar har gängor på ändarna av röret och skruvas ihop med en gängad anslutning. Limmade kopplingar har en limkant på insidan av kopplingen och en limning appliceras på rörets ände. Svetsade kopplingar kräver att rören värms upp och smälter ihop. Klämda kopplingar använder en kraftig klämringsmekanism som pressar samman rören och skapar en tät förbindelse.

Det finns olika typer av kopplingar som används i VA-system, såsom tätningar, muffar, övergångar och grenrör. Tätningar används för att ansluta rör i en rak linje. Muffar används för att ansluta rör som går i samma riktning. Övergångar används för att ansluta rör med olika dimensioner eller material. Grenrör används för att ansluta en extra rörlängd till huvudledningen.

VA-kopplingar är viktiga komponenter i VA-systemet som möjliggör en effektiv och säker anslutning mellan rören. De garanterar en jämn flödeskapacitet och förhindrar läckage som kan leda till förorening av dricksvatten eller miljön. De finns i olika storlekar och material för att passa olika applikationer och krav.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!