Gå till vvsfabrikanterna.se

LTA (lätt trycksatta avlopp)

Lätt trycksatta avlopp, eller LTA, är en typ av avloppssystem som används i områden där traditionella avloppssystem inte är möjliga eller kostnadseffektiva att installera. LTA-systemet består av en serie rör som är placerade under marken och som är anslutna till en pumpstation. Pumpstationen skapar tryck i rören för att transportera avloppsvatten till en central reningsanläggning.

LTA-systemet används vanligtvis i områden där det finns höga höjdskillnader eller där marken har låg permeabilitet, vilket innebär att vattnet inte kan absorberas tillräckligt bra i marken. LTA-systemet är också användbart i områden med höga kostnader för anslutning till traditionella avloppssystem eller där det finns begränsningar för att installera traditionella system på grund av geologiska eller topografiska faktorer.

LTA-systemet är en miljövänlig och kostnadseffektiv lösning för avloppshantering, eftersom det minimerar behovet av grävning och materialåtgång och minskar behovet av underhåll. Dessutom kräver LTA-systemet inte någon anslutning till det kommunala avloppssystemet och minskar risken för läckage av avloppsvatten i miljön.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!