Gå till vvsfabrikanterna.se

Mätutrustning reglering

Mätutrustning och produkter för reglering för VA (vatten och avlopp) används för att övervaka och reglera flödet och trycket i VA-systemet. Dessa produkter kan användas för både vatten- och avloppssystem.

Mätutrustning kan användas för att mäta flödet av vatten eller avlopp, tryck i rören och temperaturen på vattnet. Denna information kan sedan användas för att övervaka systemet och identifiera eventuella problem som kan uppstå, såsom en minskning i flödet eller högt tryck.

Regleringsprodukter inkluderar ventiler och backventiler som används för att reglera flödet och trycket i systemet. Ventiler kan användas för att justera flödet, till exempel för att öka eller minska trycket i systemet. Backventiler används för att förhindra backflöde av avloppsvatten eller förorenat vatten från att komma tillbaka in i dricksvattensystemet.

Leverantörer som erbjuder Mätutrustning reglering

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!