Gå till vvsfabrikanterna.se

Produkter/system stormvatten

Stormvatten är det vatten som samlas på markytan under eller efter kraftiga skyfall eller snösmältning. När regn faller kan marken bli mättad och vattnet absorberas inte tillräckligt snabbt, det vatten som då samlas på kort tid benämner vi som stormvatten. Utan ett system för att hantera stormvatten är risken stor för översvämningar vilket leder till skador på hus och byggnader.

Produkter och system för stormvattenhantering används för att hantera och minska effekterna av stora regnhändelser och skyfall. Dessa produkter och system är utformade för att samla in, lagra och återanvända stora mängder vatten.

Oftast är det kommunen och stadsplaneringen som hanterar planeringen för stormvatten och dagvatten. Målet är att minimera påverkan på samhället och miljön samt förebygga översvämningar, föroreningar och skador på infrastrukturen. Stormvattensystemen kan se olika ut men syftet är att försena flödet av vatten för att minska belastningen på avloppssystemet.

Leverantörer som erbjuder Produkter/system stormvatten

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!