Gå till vvsfabrikanterna.se

Radonavskiljare/spärr

Radon är en gas som kan tränga in i byggnader från marken och känd för att påverka människors hälsa negativt. För att minska radonhalten i inomhusluften installeras ofta radonavskiljare eller radonspärrar i nya byggnader eller när man renoverar befintliga byggnader.

Radonavskiljare är mekaniska system som är utformade för att ta bort radongas från byggnader genom att skapa undertryck under byggnadens golvyta. Detta görs genom att installera ett rör under golvet som leder ut radongasen från marken och ut ur byggnaden.

Radonspärrar är å andra sidan en barriär som installeras under byggnadens golv för att hindra radongasen från att komma in i byggnaden. Spärren placeras mellan golvet och marken för att förhindra radongasen från att tränga igenom.

Både radonavskiljare och radonspärrar är effektiva metoder för att minska radonhalten i inomhusluften. Valet av vilken metod som ska användas beror på en rad faktorer, inklusive byggnadens konstruktion och markförhållanden.

Leverantörer som erbjuder Radonavskiljare/spärr

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!