Gå till vvsfabrikanterna.se

Rörsystem

Rörsystem för VA (vatten och avlopp) är nödvändigt för att transportera vatten och avloppsvatten från en plats till en annan. Rörsystemet kan vara av olika storlekar och material, beroende på platsen och behoven. Rörsystemet i Sverige för avloppsvatten och dricksvatten är väldigt långt (totalt ca 280 000 kilometer), så långt att det kan dras 7 varv runt jorden till och med.

Dricksvattensystem består oftast av rör som är tillverkade av PVC (polyvinylklorid), PE (polyeten) eller stål. Rören är vanligtvis begraven under marken för att skydda dem från yttre påverkan och för att bibehålla en konstant temperatur. Dricksvattenrören kan vara kopplade till pumpstationer eller vattentorn, där vatten kan lagras och distribueras till hushåll och företag.

Avloppssystemet består av rör som vanligtvis är tillverkade av betong, stål eller PVC. Avloppsrören är ofta större än dricksvattenrören och installeras även de under mark. Rörsystemet kan omfatta olika typer av rör, inklusive huvudledningar som transporterar avloppsvatten till reningsverk och mindre rör som leder avloppsvatten från enskilda fastigheter till huvudledningarna.

För att minimera risken att dricksvattnet blir förorenat installerar man avloppsrören under dricksvattenrören. På detta sätt säkerställs att avloppsvattnet inte når dricksvattnet även om det skulle läcka.

Det är viktigt att rörsystemet är väl underhållet för att säkerställa att det fungerar effektivt och för att undvika läckor eller skador som kan orsaka hälsorisker eller miljöproblem.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!