Gå till vvsfabrikanterna.se

Serviceavtal

Serviceavtal för VA (vatten och avlopp) är avtal som tecknas mellan en fastighetsägare och en VA-leverantör. Syftet med dessa avtal är att säkerställa att fastighetens VA-system fungerar korrekt och att eventuella problem upptäcks och åtgärdas i tid.

Ett typiskt serviceavtal inkluderar regelbunden inspektion av fastighetens VA-system, inklusive rör, pumpar, ventiler och andra komponenter. VA-teknikern kontrollerar systemet för att identifiera eventuella problem, till exempel läckage, blockeringar eller andra skador. De åtgärdar också eventuella problem som upptäcks under inspektionen.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!