Gå till vvsfabrikanterna.se

Ventiler

Ventiler används för att reglera flödet av vatten och avlopp i ledningar och anslutningar. Ventiler finns i olika typer och storlekar och används för olika ändamål i VA-systemet.

En av de vanligaste typerna av ventiler är avstängningsventiler som används för att stänga av eller öppna flödet av vatten eller avlopp i en ledning. Avstängningsventiler är vanligtvis manuella och kan ha olika utformningar, till exempel kuggventiler, kulventiler eller spjällventiler.

Reglerventiler används för att justera flödet av vatten eller avlopp i en ledning. Dessa ventiler kan vara manuella eller automatiska och finns i olika typer som exempelvis tryckreglerande ventiler, flödesreglerande ventiler eller temperaturreglerande ventiler.

Backventiler används för att förhindra att vatten eller avlopp backar upp i systemet och orsakar skador eller hälsorisker. Dessa ventiler är vanligtvis placerade vid anslutningar till VA-systemet och är utformade för att släppa ut överskottsvatten eller avlopp när trycket i systemet blir för högt.

Slamventiler används för att avlägsna slam och andra föroreningar från avloppssystemet. Dessa ventiler är placerade vid lämpliga platser i systemet och öppnas manuellt eller automatiskt för att släppa ut slammet.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!