Gå till vvsfabrikanterna.se

Aktiva läckageskydd

Aktiva läckageskydd är system som används för att upptäcka och förhindra vattenläckage i byggnader, vilka kan orsaka allvarliga skador och kostsamma reparationer. Aktiva läckageskyddssystem består vanligtvis av flera olika komponenter, inklusive vattensensorer, avstängningsventiler och en central styrpanel. Vattensensorerna är placerade i strategiska platser runt byggnaden, till exempel vid vattenledningar, i badrum, kök eller på andra platser där läckage kan uppstå.

När en sensor detekterar närvaron av vatten, skickas en signal till styrpanelen som i sin tur vidtar åtgärder för att förhindra att skadan förvärras. Detta kan göras genom att en avstängningsventil stänger av vattenflödet till en specifik plats eller till hela byggnaden. De kan också stänga av vattenflödet om en sensor signalerar avvikelser i vattentrycket, vilket kan indikera en vattenläcka i systemet.

Att detektera vattenskador är inte den enda fördelen med aktiva läckageskyddssystem, de minskar även vatten- och energiförbrukningen genom att eliminera onödiga vattenförluster via droppande kranar eller rinnande WC-stolar. De är ett värdefullt komplement till regelbundet underhåll och hjälper till att minska risken för vattenskador.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!