Gå till vvsfabrikanterna.se

Passiva läckageskydd

Passiva läckageskydd är en typ av vattenskyddssystem som används för att förhindra vattenläckage och minska risken för vattenskador i byggnader. Dessa system är utformade för att fungera utan någon form av aktiv övervakning eller strömförsörjning och de kräver inte någon manuell åtgärd för att aktiveras. De har därmed låga kostnader för installation och underhåll, med det är viktigt att poängtera att passiva läckageskyddssystem inte är hundra procent effektiva och kan inte kan ersätta regelbundet underhåll.

Passiva läckageskyddssystem består av läckageskyddsmattor, rörskydd och tryckavlastningsventiler. Läckageskyddsmattor placeras under diskbänkar, diskmaskiner och andra platser där vatten kan läcka och är utformade så att ett vattenläckage snabbt kan upptäckas och stoppas från att sprida sig. Rörskydd används för att skydda rör från skador och läckage, och kan inkludera isolering, skyddshöljen eller andra skyddsåtgärder. Avloppsrör med tryckavlastningsventiler är utformade för att öppnas automatiskt när det finns en överbelastning i avloppssystemet, vilket minskar risken för översvämning och vattenskador.

Leverantörer som erbjuder Passiva läckageskydd

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!